Stvarno nije teško

Muzički video za pjesmu Grofa Đuraza "Stvarno nije teško" je edukativni spot namijenjen prvenstveno djeci i roditeljima, koji ima za cilj da podigne svijest o potrebi čovječanstva za ravnomjernijom raspodjelom energije, zaštiti planete od negativnih uticaja čovjekovog djelovanja, kao i o potrebi da se bude energetski efikasan.
Pjesma i TV spot "Stvarno nije teško" urađeni su u okviru projekta DELTER kojeg finansira Evropska unija sa ciljem pružanja podrške BiH u ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o energetskoj zajednici, sa posebnim naglaskom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.
Nadamo se da će ovaj poziv na preispitivanje sopstvenih stavova doprinijeti opštem shvatanju ozbiljnosti različitih ekoloških problema.

Za izradu ovog spota nije ugroženo nijedno živo biće.

Klijent: DELTER     Godina: 2012.     Agencija: Promocija oglašavanje publicitet