Stop prljavoj energiji

Centar za životnu sredinu je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija profesionalaca i aktivista posvećenih zaštiti i unapređenju životne sredine, zagovaranju principa održivog razvoja i većeg učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini.
Centar za životnu sredinu je prepoznat kao organizacija koja na argumentovan i aktivan način utiče na relevantne javne politike, podiže javnu svijest o pitanjima životne sredine, te ostvaruje konstruktivnu saradnju sa različitim udruženjima, mrežama, institucijama, međunarodnim organizacijama, svim zainteresovanim grupama i pojedincima.
Video spot je urađen u okviru kampanje "Stop prljavoj energiji" u cilju podizanja svijesti o svim štetnim finansijskim, ekološkim i zdravstvenim aspektima izgradnje dvije nove termoelektrane (TE Stanari i TE Ugljevik 3), te da pokrene dijalog o ulozi uglja u energetskom sektoru Republike Srpske i BiH.
Jer budućnost je obnovljiva!

Klijent: Centar za životnu sredinu    Godina: 2013.