Natura 2000

Natura 2000 je jezgro očuvanja EU prirode i bioraznolikosti. Cilj mreže je da osigura dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope, kao i njihovih okruženja u svim državama članicama.

Projekat "Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“ sprovodi se na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Podrška je institucijama BiH u približavanju standardima zaštite životne sredine koji se već primjenjuju u Evropskoj uniji. Korisnik i koordinator projekta na državnom nivou je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MSTEO). Na nivou Federacije BiH riječ je o Ministarstvu okoliša i turizma, te Fondu za okoliš i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U Republici Srpskoj glavni korisnici projekta su Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Fond za zaštitu životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok su u Brčko distriktu BiH uključena sva relevantna ministarstva i odjeli.

Projekat finansira Vlada Švedske, a projektom upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira konzorcij na čelu sa Prospect C & S, Eptisa, Elle i Latvijskog fonda za prirodu. (Više o projektu možete pronaći na: www.natura2000.ba)

Saradnju sa Natura 2000 započeli smo još 2013. godine i dosad smo izradili različite i raznovrsne materijale i publikacije.

Klijent: Prospect C&S     Godina: 2015.