Meridian špedicija

Meridian je društvo za međunarodnu špediciju, trgovinu i uskladištenje iz Banjaluke i posluje na tržištu BiH više od 65 godina. Iako jedna od rijetkih kompanija sa tako dugom tradicijom, željeli smo da prikažemo Meridian kao jednu modernu, dinamičnu i progresivnu kompaniju i time ga približimo današnjem korisniku. Ilustracije koje smo osmislili za novogodišnji kalendar i poslovne poklone, pokušaj je da se Meridian istakne među konkurencijom i time učvrsti svoju lidersku poziciju na tržištu.

Klijent: Meridian     Godina: 2008.     Agencija: Promocija oglašavanje publicitet