Destilacija: Redizajn

Hemijska industrija Destilacija AD osnovana je 1896. godine. Kao jedna od najznačajnijih industrijskih postrojenja za proizvodnju drvenog uglja i sirćetne kiseline u bivšoj SFRJ, bitno je uticala na razvoj Teslića kao grada, ali i čitave regije.
Novi kapaciteti i novi asortiman proizvoda doveli su do toga da HI Destilacija AD svoje proizvode plasira na tržište EU i da postane lider na Balkanu.
Naš zadatak je bio da redizajniramo logotip, izradimo KGS i unaprijedimo sveukupni imidž HI Destilacija AD.

Klijent: Destilacija Teslić     Godina: 2012.     Agencija: Promocija oglašavanje publicitet