Bitka za Sutjesku

Bitka za Sutjesku je kampanja pokrenuta kao reakcija na planove za izgradnju malih hidroelektrana na rijekama Sutjeska i Hrčavka, u Nacionalnom parku Sutjeska. Centar za životnu sredinu je okupio stručnjake iz oblasti prirodnih nauka, te veliki broj nevladinih organizacija, koji zajedno argumentovano ukazuju na moguć negativan uticaj hidroelektrana na najvažnije prirodno područje u našoj državi. Nacionalni park Sutjeska je naš prvi i najveći nacionalni park, u kome kanjoni rijeka Sutjeska i Hrčavka, zajedno sa prašumom Perućica predstavljaju stanište mnogih ugroženih i endemskih vrsta, te vrsta od evropskog i međunarodnog značaja.

Klijent: Centar za životnu sredinu     Godina: 2015.